ஆதலினால் காதல் செய்வீர்

Saturday, October 3, 2009

தேனீர்போல சிறுகசிறுக சேர்த்தேனே சீரூட்டிப் பார்த்தேனே அதை சின்னாபின்னமாக்கிவிட்டாயே


No comments:

Post a Comment